Menu
 • تور دنیای چارتر 2

  تور قشم، هتل خليج فارس
  شروع قیمت از 495,000 تومان
  آژانس هواپیمایی دنیای چارتر

 • تور دنیای چارتر 1

  تور کیش، هتل فانوس
  شروع قیمت از 320,000 تومان
  آژانس هواپیمایی دنیای چارتر

تورهای داخلی

تور قشم   دو شب  قیمت از 378,000 (تومان) دنیای چارتر
تور کیش   دو شب  قیمت از 377,000 (تومان) فروهر پرواز مهر
تور کیش   دو شب  قیمت از 550,000 (تومان) دنیای چارتر
تور کیش   دو شب  قیمت از 407,400 (تومان) فروهر پرواز مهر
تور شیراز   دو شب  قیمت از 478,000 (تومان) دنیای چارتر
Farvahar
تور شیراز   دو شب  قیمت از 652,500 (تومان) فروهر پرواز مهر
تور کیش   دو شب  قیمت از 345000 (تومان) دنیای چارتر
تور کیش   دو شب  قیمت از 395,000 (تومان) فروهر پرواز مهر
تور کیش   دو شب  قیمت از 415,000 (تومان) هستی گشت
تور شیراز   دو شب  قیمت از 737,300 (تومان) فروهر پرواز مهر